Θουκυδίδης, Χρίστος Παπαναστασίου (σχόλια)
Θουκυδίδου Ξυγγραφή Εκλογαί Δ', Ε' και ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1975, 16th edition]