Γ. Καλαματιανός, Μ. Σταθοπούλου-Χριστοφέλλη, Ν. Κοντόπουλος, Ευ. Φωτιάδης, Ηλ. Μηνιάτης
Νεοελληνικά Αναγνώσματα Β΄ Λυκείου
[1977, 15th edition]