Αρριανός (Lucius Flavius Arrianus), Ηρόδοτος, Βίκτωρ Δ. Κρητικός, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Αρριανού Αλέξανδρου Ανάβασις Ηροδότου Ιστορίαι (Εκλογαί)
[1956, 3rd edition]