Άννα Κελεσίδου-Γαλανού, Γραμματική Αλατζόγλου-Θέμελη, Ευάγγελος Ν. Ρούσσος
Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων Γ΄ Λυκείου
[1977, 2nd edition]