Αχιλλέας Α. Τζάρτζανος
Γραμματική της λατινικής γλώσσης
[1956]