Ευριπίδης, Δημήτριος Σάρρος (μετάφραση)
Ευριπίδη Ιφιγένεια η εν Αυλίδι Γ' Γυμνασίου
[1977, 8th edition]