Λυσίας, Ισοκράτης, Κυριάκος Κοσμάς, Νικόλαος Ζαφειρίου (σχόλια)
Λόγοι Λυσία (Περί του σηκού απολογία-Υπέρ του Αδυνάτου- Κατά των Σιτοπωλών), Ισοκράτους Λόγοι (Προς Δημόνικον- Προς Νικοκλέα- Ευαγόρας)
[1974, 20th edition]