Σοφοκλής, Π.Ν. Δημοπούλου (εισαγωγή, ερμηνευτικές σημειώσεις)
Σοφοκλέους Τραγωδίαι 1. Οιδίπους Τύραννος 2. Αντιγόνη
[1975, 19th edition]