Γεώργιος Ν. Ζούκης
Αναγνωστικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης Α΄ και Β΄ Γυμνασίου
[1975, 17th edition]