Ευάγγελος Θεοδώρου
Ανθολόγιον Πατερικών Κειμένων για τις τρεις τάξεις του Λυκείου
[1977, 9th edition]