Ν. Γρηγοριάδης, Δ. Καρβέλης, Χ. Μηλιώνης, Κ. Μπαλάσκας, Γ. Παγανός
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου
[1979, 3rd edition]