Γ. Καλαματιανός, Η. Λάγιος, Μ. Σταθοπούλου-Χριστοφέλλη
Νεοελληνικά Αναγνώσματα ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1976, 14th edition]