Ευαγόρας Μ. Παντελούρης
Ανθρωπολογία δια την Τετάρτη Τάξιν των Γυμνασίων
[1962, 11th edition]