Ευαγόρας Μ. Παντελούρης
Ανθρωπολογία Β΄ Γυμνασίου
[1976, 24th edition]