Α. Ζενάκος, Ν. Λεκάτης, Α. Σχοινάς
Φυσική Γ΄ Γυμνασίου
[1980, 1st edition]