Διον. Λεονταρίτης
Χημεία δια την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπoυ
[1948, 1st edition]