Αντώνιος Λ. Χριστόπουλος
Αγωγή του Πολίτη. Γ΄ Γυμνασίου
[1978, 4th edition]