Νικόλαος Ασπιώτης
Ανθρωπολογία Β΄ Λυκείου
[1980, 12th edition]