Αλκίνοος Ε. Μάζης
Χημεία Γ΄ Γυμνασίου
[1977, 9th edition]