Ιωάννης Παπασταύρου
Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος. Από των Μηδικών πολέμων μέχρι του θανάτου του Μ. Αλεξάνδρου. Διά την Β΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1939]