Θουκυδίδης, Ελ. Λαμπρίδη (μετάφραση), Κατερίνα Συνοδινού (εισαγωγή σχόλια)
Θουκυδίδη Ιστορία Βιβλίο ΣΤ΄ - Βιβλίο Ζ΄ Β' Γυμνασίου
[1978, 1st edition]