Πλάτων, Κυριάκος Κοσμάς (μετάφραση, σχόλια)
Πλάτωνος Κρίτων (Σχολική μετάφραση με παρατηρήσεις). Δια την ΣΤ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1947, 4th edition]