Θουκυδίδης, Ιωάννης Ρώσσης (μετάφραση, σχόλια)
Θουκυδίδου Ο Περικλέους Επιτάφιος Σχολική μετάφρασις διά τους μαθητάς της Η΄ τάξεως των Οκταταξίων Γυμνασίων κατά το εγκεκριμένον βιβλίον του Ο.Ε.Σ.Β