Α. Λαζάρου, Α. Διάφας
Ιστορία των Νέων Χρόνων από της ανακαλύψεως της Αμερικής μέχρι της Ελληνικής Επαναστάσεως. Δια την Ε΄ Τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1965, 7th edition]