Πόπλιος Βιργίλιος Μάρων (P. Vergilius Maro), Φωκίωνας Β. Βουσβούνης (εισαγωγή, σχόλια)
Ουεργιλίου Αινειάς (Εκλογαί) δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1949]