Κορνήλιος Νέπως (Cornelius Nepos), Ερρίκος Α. Σκάσσης (σχόλια)
Κορνηλίου Νέπωτος Βίοι (Εκλογαί) δια την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου και την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων νέου τύπου
[1946]