Δημοσθένης, Κυριάκος Κοσμάς (μετάφραση, σχόλια)
Δημοσθένους Α΄ και Β΄ Φιλιππικός Σχολική μετάφραση με παρατηρήσεις. Δια την Ε΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1947, 3rd edition]