Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας (M. Tullius Cicero), Γεώργιος Ν. Παπανικολάου (μετάφραση, σχόλια)
Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνος Somnium scipionis (de re publica lider VI) Σχολικό βοήθημα δια την Η΄ τάξιν των Οκταταξίων Γυμνασίων