Ιω. Ν. Χατζιδάκις, Χρ. Α. Μπαρμπαστάθης
Αριθμητική δια την Α΄, Β΄, Γ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1935, 3rd edition]