Δ. Παπαμιχαήλ, Α. Σκιαδάς
Βοήθημα θεωρητικής Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου, τεύχος Γ΄
[1979]