Αρριανός (Lucius Flavius Arrianus), Βίκτωρ Δ. Κρητικός (σχόλια)
Αρριανού Αλέξανδρου Ανάβασις Γ' Γυμνασίου
[1975, 17th edition]