Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλή Οιδίπους Τύραννος Γ' Λυκείου
[1981, 25th edition]