Κωνστ. Σ. Γρηγοριάδης
Η Διδασκαλία του Κυρίου Β' Γυμνασίου
[1976, 2nd edition]