Δ. Κωτσάκης, Κ. Χασάπης
Κοσμογραφία ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1975, 7th edition]