Βίκτωρας Δ. Κρητικός, Μιλτιάδης Γ. Τσέλιος
Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί (Εκλογαί) Γ΄ Λυκείου
[1976, 17th edition]