Ευαγόρας Μ. Παντελούρης
Ανθρωπολογία Β΄ Γυμνασίου
[1974, 22nd edition]