Ν. Διαμαντόπουλος
Αριθμητική γεωμετρία για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
[1975, 7th edition]