Γ. Καφεντζής
Ιστορία των Νεώτερων Χρόνων τάξη ΣΤ΄ Δημοτικού
[1977, 4th edition]