Δ. Κωτσάκης, Κ. Χασάπης
Κοσμογραφία Γ΄ Λυκείου
[1979, 11th edition]