Σαλτερής Γ. Περιστεράκης
Φυσική Πειραματική Γ΄ Γυμνασίου
[1975, 7th edition]