Γεώργιος Γεωργαλάς, Ακριβή Μαλλιάρη-Πατέρα
Στοιχεία γεωλογίας και ορυκτολογίας Α΄ Λυκείου
[1978, 13th edition]