Γεώργιος Γεωργαλάς, Ακριβή Μαλλιάρη-Πατέρα
Στοιχεία γεωλογίας και ορυκτολογίας Α' Λυκείου
[1968, 7th edition]