Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Χρ. Ι. Σιδέρης
Στοιχεία γενικής γεωγραφίας της Ελλάδας Γ' γυμνασίου
[1982, 4th edition]