Δημ. Μωραΐτης
Ψυχολογία συνταχθείσα συμφώνως προς τα νεώτατα πορίσματα της επιστήμης
[1926]