Ευθύμιος. Ν. Αναγνωστόπουλος
Ιστορία Μυθικών Χρόνων. Γ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1974]