Πλάτων, Αριστοτέλης, Βασ. Τόγιας, Ευαγγ. Ρούσσος
Φιλοσοφικά κείμενα Πλάτωνα Απολογία του Σωκράτη - Κρίτων - Φαίδων, Αριστοτέλη Ηθικά νικομάχεια
[1979, 2nd edition]