Γ. Καλαματιανός, Η. Λάγιος, Μ. Σταθοπούλου-Χριστοφέλλη
Νεοελληνικά αναγνώσματα Γ΄ Λυκείου
[1979, 17th edition]