Μιχ. Δ. Στασινόπουλος, Γιώργος Π. Σαββίδης
Ανθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος πρώτο
[1979, 5th edition]