Ελένη Ανάστου Χαραλαμποπούλου- Δαμιανού
Γραμματική της Δημοτικής, Για την Δ΄ τάξη των Δημοτικών σχολείων
[1979, 5th edition]