Ξενοφών, Γεώργιος Δ. Ζευγώλης (εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις)
Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις Α΄ Γυμνασίου
[1967, 3rd edition]